Category Archives: Bảng giá

Bảng giá

Thể hiện các thông tin quan trọng liên quan đến thông tin và giao dịch các yếu tố cổ phiếu trên thị trường, vì vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư khi muốn ra quyết định

Tuy nhiên, cách này cũng có thể sử dụng làm cơ sở tính toán giá cho những trường hợp ngoại lệ.

Bạn nên ghi rõ ngày tháng vào và ghi rõ thời hạn áp dụng bảng giá. Đặc biệt trong trường hợp khách hàng có xu hướng sử dụng nó đó lâu dài. Bạn cũng có thể ghi rõ “giá trong đó có thể thay đổi mà không báo trước”.

Nếu doanh nghiệp bạn bán sản phẩm cho người tiêu dùng cá nhân, nên gồm cả thuế VAT 

Nên chỉ rõ các khoản chi phí giao hàng, đóng gói hoặc bưu điện trong giá.