Category Archives: Tin 24h

Các chu kỳ tin tức 24 giờ (hoặc chu kỳ tin tức 24/7 ) là 24 giờ điều tra và báo cáo tin tức, đồng thời với nhịp độ nhanh lối sống . Các nguồn tin tức rộng lớn có sẵn trong những thập kỷ gần đây đã làm tăng sự cạnh tranh để giành được sự chú ý của khán giả và nhà quảng cáo, thúc đẩy các nhà cung cấp phương tiện truyền thông cung cấp tin tức mới nhất theo cách hấp dẫn nhất để luôn dẫn đầu đối thủ cạnh tranh. Các phương tiện truyền thông tin tức truyền hình, đài phát thanh, báo in, trực tuyến và ứng dụng di động đều có nhiều nhà cung cấp muốn phù hợp với khán giả của họ và đưa tin tức trước tiên.

Mặc dù đài phát thanh tất cả tin tức đã hoạt động trong nhiều thập kỷ trước đó, chu kỳ tin tức 24 giờ đến với sự ra đời của các kênh truyền hình cáp dành riêng cho tin tức và mang lại tốc độ sản xuất tin tức nhanh hơn nhiều với nhu cầu ngày càng tăng về các câu chuyện có thể được trình bày như tin tức liên tục với cập nhật liên tục.