Category Archives: Sức khỏe

Sức khỏe là trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất. Tinh thần và xã hội chứ không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hay ốm đau.

“Một nguồn lực cho cuộc sống hàng ngày, không phải mục tiêu của cuộc sống. Sức khỏe là một khái niệm tích cực nhấn mạnh. Các nguồn lực xã hội và cá nhân, cũng như năng lực thể chất ”.

Điều này có nghĩa là một nguồn lực để hỗ trợ chức năng .Của một cá nhân trong xã hội rộng lớn hơn. Chứ không phải là mục đích tự thân.

Một lối sống lành mạnh cung cấp phương tiện để có một cuộc sống trọn vẹn với ý nghĩa và mục đích.

Sức khỏe tinh thần, tình cảm và tài chính cũng góp phần vào sức khỏe tổng thể. Các chuyên gia y tế đã liên kết những điều này với việc giảm mức độ căng thẳng. Cải thiện tinh thần và thể chất.

Ví dụ, những người có tài chính tốt hơn có thể ít lo lắng hơn. Về tài chính và có đủ phương tiện để mua thực phẩm tươi sống thường xuyên hơn. Những người có tinh thần tốt có thể cảm thấy bình tĩnh và có mục đích thúc đẩy tinh thần tốt.