Category Archives: Độc lạ

Độc lạ Trong vật lý hạt, độ lạ S là một thuộc tính của hạt.

Được biểu thị bằng số lượng tử, để mô tả sự phân rã . Của các hạt trong các phản ứng điện từ và mạnh, xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Tính Độc lạ của một hạt được định nghĩa là: , và được sử dụng sau khi phát hiện ra nó để duy trì tính liên tục của cụm từ;