Category Archives: Xu hướng

Xu hướng là khái niệm cơ bản đối với phân tích thị trường. Khi các xu hướng được xác định hoặc hành động giá làm nổi bật khi giá tao ra mức cao hơn giao động và mức thấp hơn dao động .Để cho XH tăng hoặc mức thấp hơn dao động. Mọi người hay nghe phải cau quen thuộc như ” phải luôn giao dịch theo chiều hướng của XH”, ” dừng đi lệch  XH” hoặc ” XH là người bạn đồng hành”

Đa số XH chỉ đơn giản là chiều hướng cũng như cách thức dịch chuyển của thị trường. Nên thị trường sẽ không bao giờ di chuyển theo hướng đường thẳng hay bất kỳ đường nào. Sự biến động di chuyển zic zắc,

Nhiều nhà giao dịch đã chọn theo cùng hướng với xu hướng. Một số những người khác lại ngược lại và tìm các xác định các điểm chiều hoặc giao dịch ngược lại .XH sẽ tăng và giảm sẽ xảy ra ở tất cả các thị trường. Chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và các hợp đồng tương lai.

Xu hướng hoạt động như thế nào?

Các nhà giao dịch sẽ xác định bằng cách sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật khác nhau, bao gồm đường. Hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật. Một xu hướng tăng tổng thể về giá cả. không có di chuyển lên trong thời gian dài. Vì vậy luôn có dao động