Category Archives: Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu.

Ngành này ngày nay liên quan đến tất cả mọi thứ từ đặt hàng nội dung “kỹ thuật số” cho đến tiêu dùng trực tuyến tức thời. Để đặt hàng và dịch vụ thông thường.

Thương mại điện tử hay còn gọi là mua bán sản phẩm. Hay dịch vị trên hệ thống điện tử như internet và các mạng máy tính. Dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử. Tiết thị Internet. quá trình giao dịch trực tuyến. Trao đổi dữ liệu, thường dùng mạng World Wide Web là một điểm ít nhất phải có trong chu trình giao dịch.

Mặc dù bao gồm một phạm vi lớn hơn về mặt cộng nghệ như email. Các thiết bị di động như điện thoại. Và bao gồm cả việc trao đổi dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi. Các nguồn tài chính và các khía cạnh khác cạnh thanh toán của việc giao dịch kinh doanh