Category Archives: Chứng khoán

Chứng khoán là một tài sản tài chính giao dịch. Các công cụ này có thể thay thế là giao dịch được huy động vốn trên thị trường công và tư.

Có các loại chính có thể và thay thế và giao dịch. Đã được huy động vốn trên các thị trường cả công và tư.

Chủ yếu có ba loại CK là vốn chủ sở hữu cho người nắm giữ các nợ và về cơ bản các khoản vay được trả bằng các khoản vay.

Chứng khoán phân ra rộng rãi thành hai loại riêng biệt. Cổ phiếu và nợ còn một số lại kết hợp các yếu tố của cổ phiếu và nợ. Cách giao dịch chứng khoán này được công khai niêm yết các sở giáo dịch này.

Các nơi tổ chức sẽ phát hành có thể tìm kiếm.

Các danh sách an toàn và sẽ thu hút các nhà đầu tư. Đảm bảo thị trường thanh khoản có quy định giao dịch

Tuy nhiên, tại Việt Nam phân tích kỹ thuật vẫn chưa thực sự được các nhà đầu tư cá nhân quan tâm bởi họ cho bên cạnh giá cả và khối lượng  giao dịch.

Thị trường cồn chiu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố cơ bản khác. Mà tâm lý kinh doanh bầy đàn là một trong những yếu tố đóng vai trò quan  trọng trong các quyết định giao dịch. Nhiều nhà đầu tu cho rằng hiện nay